کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: ایران در حال مبارزه با بیماری غیرمسری است.
تاريخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ , ۱۶:۱۵

از دهه هزار و نهصد و شصت، جمعیت شهری جمهوری اسلامی ایران سه برابر شده ، امید به زندگی افزایش یافته است. با این حال،استفاده از دخانیات، داشتن رژیم های ناسالم و عدم فعالیت فیزیکی در بین افراد نیز بیشتر شده است که هر کدام از این موارد از عوامل اصلی خطر برای بیماری های غیر مسری ، به ویژه بیماری های قلبی عروقی و ریه، سرطان و دیابت می باشند.

خوشبختانه، پیشرفت هایی که به رهبری عالی ترین سطوح حکومت و با حمایت سازمان جهانی بهداشت انجام می شود، برای کاهش تاثیرات ویرانگر  (بیماری های غیر مسری) به سرعت در حال پیشرفت است، این جریان با همکاری در همه بخش های جامعه پشتیبانی می شود.

فردی به نام کلثوم از استان کرمان  شهر بابک می گوید: «من اخیرا به عنوان یک دیابتی تشخیص داده شدم. “من از این موضوع ناراحت هستم، اما حداقل الان اگاه هستم، بنابراین می توانم شرایط خود را مدیریت کنم و از عواقب آن جلوگیری نمایم.”

بیماری کلثوم نیز همانند بسیاری از ایرانی ها، پس از اجرای برنامه سال ۲۰۱۶ از ایرا پن  همکاری جمهوری اسلامی ایران با برنامه بسته های ضروری بیماری های غیر مسری برای مراقبت های بهداشتی اولیه تشخیص داده شد.

ایراپن بخشی از برنامه تحول سلامت ملی است که در سال ۲۰۱۴ توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی راه اندازی شد تا پوشش بهداشت جهانی، از جمله دسترسی به پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر مسری و خدمات بهداشت روان را فراهم کند.

کارکنان حوزه بهداشت و سلامت به ایرانیانی، مانند کلثوم، نشان می دهند که چگونه با شرایط خود روبرو شوند، به داروهای مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند و در جهت تمرین عادات سالم مانند ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای کنترل قند خون خود آن ها را راهنمایی می کنند.

مترجم: محمدپورشفیعی