کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: بازارچه خیریه تیر ۱۳۹۷
تاريخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷ , ۱۵:۰۵

بازارچه خیریه غذا و صنایع دستی انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران با همراهی بانوان نیکوکار

زمان:  ۵ الی ۸ تیر

ساعت:  ۱۷ الی ۲۱:۳۰

مکان: بابل، میدان اوقاف، اول آهنگرکلا، روبروی روغن نباتی شکوفه

 

حضور شما مایه دلگرمی ماست، حضور سبزتان را ارج می نهیم