کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: بازارچه نیکوکاری
تاريخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ , ۱۱:۵۰

بازارچه خیریه غذاهای خانگی شمالی و صنایع دستی در فصل پاییز همانند هر سال با همراهی بانوان نیکوکار برگزار شد، به تاریخ ۲ آبان تا  ۵ آبان عصر تا شب در  بابل . میدان اوقاف . مقابل کارخانه روغن نباتی شکوفه