کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: برگزاری بازارچه خیریه در آمادگی و دبستان مهرگان بابل
تاريخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ , ۱۷:۲۴

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران در تاریخ شانزده دی ماه در آمادگی و دبستان مهرگان بازارچه خیریه غذا با حضور همراهان همیشگی انجمن و همراهی مدیر این دبستان برگزار کرد.