کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: بیست و چهارمین سالگرد انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
تاريخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ , ۱۳:۵۱

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران

 

بیست و چهارمین سالگرد تاسیس خود را با حضور

 

جمعی از خیرین، اساتید و هنرمندان (آقایان بهزاد فراهانی ، مجید قناد و خانم مهتاب نصیرپور

 

برگزار می نماید.