کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: حقايقي درباره سرطان بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني
تاريخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ , ۱۴:۵۷

  • سرطان دومین علت مرگ و میر در سطح جهان است و باعث مرگ ۹٫۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ بود. در جهان ، ۱ نفر از ۶ نفر به علت سرطان فوت مي كند.

  • تقریباً ۷۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از سرطان در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ​​رخ می دهد.

  • حدود یک سوم از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ناشی از ۵ عامل خطر رفتاری و رژیم غذایی است: ناديده گرفتن توده در بدن ، مصرف کم میوه و سبزیجات ، عدم فعالیت بدنی ، مصرف دخانیات و مصرف الکل.

  • تقریباً ۲۲٪ مرگ و میر ناشی از سرطان به علت مصرف دخانیات است.

  • عفونت های ایجاد کننده سرطان ، مانند هپاتیت و ویروس پاپیلوما انسانی ، موجب بروز ۲۵٪ انواع سرطان ها در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ​​هستند.

مترجم: محمدپورشفيعي