کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: مثبت اندیشی به مقابله با سرطان کمک می کند
تاريخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ , ۱۶:۰۷

درحالیکه داشتن نگرش مثبت در زندگی فواید متعددی دارد، اما نتایج تحقیق اخیر نشان می دهد هیجانات مثبت می تواند در مقابله با سرطان هم موثر باشند.

محققان دریافتند رابطه عمیقی بین وضعیت روحی و روانی بیمار و میزان زنده ماندنش بعد از سرطان وجود دارد. این مطالعه بر روی موش ها با بررسی نقش سیستم پاداش مغز در مقابله با تومورها انجام شد.

 

به گفته محققان، «با درنظر گرفتن نقش محوری سیستم پاداش مغز در بروز هیجانات و احساسات مثبت، این یافته ها مکانیسم فیزیولوژیکی را نشان می دهند که وضعیت آن می تواند بر ایمنی ضدتومور و روند پیشرفت سرطان تاثیر گذارد.»

 

طبق این مطالعه، برخی زیرمجموعه های سلول ایمنی نظیر «سلول های سرکوبگر مشتق شده از میلوئید»  توقف واکنش ایمنی ضدتومور و از طریق ایجاد یک محیط مطلوب برای تومور از رشد تومور پشتیبانی می کند.  یکی از تنظیم کننده های فعالیت سیستم ایمنی در بدن است.

 

در این مطالعه، محققان به طورمصنوعی سیستم ایمنی در مغز موش های دارای تومور را با افزایش میزان دوپامین تحریک کردند؛ دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که به تنظیم احساسات لذت بخش و خوشایند کمک می کند.

 

سپس آنها یک واکنش توسط سیستم ایمنی موش ها را شناسایی کردند که با کاهش در فعالیت ها همراه بود. بعد از ۱۴ روز درمان مداوم، محققان متوجه ۵۰ درصد کاهش در اندازه تومورها شدند.

با توجه به این نتایج، محققان تاکید می کنند بیماران مبتلا به سرطان باید با مثبت اندیشی به مقابله با سرطان کمک کنند.