کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: معاینه و آزمایش رایگان پروستات برای مردان بالای ۴۵ سال
تاريخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ , ۱۶:۳۱

انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران جهت آگاهی بخشی سرطان پروستات بر آن است تا گامی تازه برای غربالگری این بیماری بردارد.

از آقایان بالای ۴۵ سال دعوت می شود با داشتن دفترچه بیمه بطور رایگان مورد آزمایش و معاینه پروستات قرار گیرند

شماره تماس:  ۳۲۲۰۳۳۶۷

@SHCPI