کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: نشست با خیریه مهرک
تاريخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱۴:۵۹

انجمن امدادبه بیماران سرطانی ایران جهت همکاری با موسسه خیریه مهرک در راستای آموزش زنان روستایی در غربالگری سرطان پستان نشستی داشتند