کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: چگونه سرطان مغز شما را تحت تاثیر قرار می دهد
تاريخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ , ۱۷:۱۷

مغز شما مسئول تمام فعالیت های بدن شما از جمله بینایی، شنوایی، تکلم و حرکت است. حرکت سرطان مغز بر روی این مراکز اثر می گذارد و به آن ها آسیب می زند که منجر به عوارضی مانند سردرد، تشنج، مشکلات بینایی و شنوایی و مسائل مربوط به تعادل می شود.

احساس خستگی

بدن شما انرژی زیادی برای مبارزه با تومور صرف می کند. خستگی مرتبط با سرطان خستگی عادی نیست.

سردرد

نیمی از بیماران سرطان مغز دچار سردرد می شوند. خود تومور درد ایجاد نمی کند. اما همانطور که رشد می کند، می تواند بر روی اعصاب حساس و رگ های خونی مغز فشار آورد که موجب خستگی، درد، تپش قلب می شود.

مترجم: محمدپورشفیعی