کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: گروه درمانی کلینیک تشخیصی سرطان
تاريخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۸

کارگاه آموزشی اصول تغذیه مناسب برطبق طب سنتی و خودمراقبتی برای بیماران سرطانی توسط دکتر معینی متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی