کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: نیک اندیشان
تاريخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ , ۱۰:۰۸

قطعاً شما خیلی خوب می دانید که بیماری سرطان چنانچه زود تشخیص داده شود تا ۸۰% قابل درمان است. اما این واقعیت را هرگز نباید از یاد برد که درمان این بیماری پر هزینه است و بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن امکانات مالی، درمان را رها می کنند.
انجمن برای کمک به این بیماران می کوشد تا وام هایی را از بانک ها به خصوص صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال برایشان بگیرد. متاسفانه گروهی از این بیماران قادر به پرداخت قسط وام هم نیستند به همین دلیل از گرفتن وام صرف نظر می کنند.
گروهی از خیرین در انجمن بازپرداخت وام این بیماران را متقبل می شوند.
انتظار ما از شما اینست که به این گروه بپیوندید و با پرداخت ماهیانه ۷۰ هزار تومان خود را در درمان این بیماران سهیم نمایید.