کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

سئوالات متداول

لازم به يادآوري است كه اين سيستم اولين مركز اطلاع رساني درباره بيماري سرطان در خاورميانه است

.
شماره تلفن ندای بهروزی بابل : ۳۲۲۹۴۷۷۷ – ۰۱۱
شماره تلفن ندای بهروزی تهران : ۷۷۵۲۳۳۴۴ – ۰۲۱
شماره تلفن ندای بهروزی قائمشهر : ۴۲۲۴۹۵۵۵ – ۰۱۱ 
شماره تلفن ندای بهروزی آمل : ۴۴۱۵۲۶۷۰-۰۱۱

.