کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: آیا ممكن است از طریق اهداي خون  مبتلا به ويروس كرونا شوم؟
تاريخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ , ۱۰:۲۸
طبق مطالعات صلیب سرخ آمریکا ، هیچ مدرکی دال بر انتقال ویروس كرونا از طریق انتقال خون وجود ندارد.
اهدای خون برای کسانی که سالم هستند و هيچ مشكلي ندارند امکان پذیر است و طبق گفته صلیب سرخ  اهداي خون بسیار ضروری است. شیوع ويروس كرونا و در نتیجه رعايت فاصله اجتماعی منجر به لغو شدن اهداي خون و کمبود چشمگیر خون در بسیاری از مناطق جهان شده است.
سازمان غذا و داروی آمریکا  توصيه مي كند افرادی که به طور کامل از ويروس كرونا بهبود یافته اند مي توانند پلاسما اهدا كنند ، که به طور بالقوه می تواند جان بیماران مبتلا به ويروس كرونا را نجات دهند. بیماران ويروس كرونا در خون خود آنتی بادی (پروتئین هایی که ممکن است در مبارزه با عفونت کمک کنند) دارند.
مترجم: محمدپورشفيعي