کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: چه حرفهايي را نباید به فردی كه مبتلا به سرطان پستان پیشرفته است گفت
تاريخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۲:۴۲
نگوييم: غمگين نباش
بگوييم: من اينجام تا حرف بزنيم، گوش كنم و يا حتي با هم گريه كنيم، اگر نياز داري
نگوييم: درباره يك روش درمان جديد براي بيماري تو شنيدم
بگوييم: آيا از روش درمانت راضي هستي؟ دوست داري درباره اش صحبت كنيم
نگوييم: تو خيلي قوي هستي
بگوييم: تو واسم خيلي مهمي و من اينجام تا كمكت كنم در اين راه.
مترجم: محمدپورشفيعي

برچسب ها: