کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: یک خبر خوب برای دوستداران قهوه
تاريخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ , ۱۰:۰۹

فنجان قهوه شما می تواند به ریه های شما کمک کند. تحقیقات انجام شده نشان مي دهند كه بین قهوه و ریه های سالم رابطه قوي وجود دارد.

این مسئله می تواند به دلیل وجود کافئین باشد و پلی فنول ها ، که .آنتی اکسیدان ، که ضد التهاب است

مترجم: محمدپورشفيعي