کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: آیا می توانم خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهم؟
تاريخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ , ۱۳:۱۶

هیچ روش مطمئنی برای جلوگیری از سرطان پستان وجود ندارد. اما مواردی وجود دارد که می توانند خطر ابتلا به این سرطان را کاهش دهند. برخی از عوامل خطر فراتر از کنترل شماست ، مانند جنسیت، سابقه خانوادگی و پیر شدن. امابرخی دیگر قابل تغییر هستند و ممکن است خطر ابتلا را کاهش دهند مانند:

داشتن وزن سالم و ایده آل

داشتن فعالیت بدنی

اجتناب از نوشیدنی های الکلی

مترجم: #محمدپورشفیعی