کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

دفتر و کلینیک آمل

شعبه آمل انجمن سرطان، سرکار خانم مجتبایی

 

شماره تلفن دفتر و کلینیک آمل: ۲۲۵۱۶۱۶ / ۴۴۲۲۴۰۶۷ ۰۱۱

آدرس: آمل _ خیابان نور _ فجر ۹ _ اولین بن بست

۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر پاسخگو و راهنمای شما هستند
۴ عصر الی ۷ عصر ساعات مراجعه به کلینیک

برچسب ها: