کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: بیوپسی چیست؟
تاريخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ , ۰۳:۲۳

این آزمایش برای بررسی علائم بیماری است. پزشک نمونه ی کوچکی از بافت یا سلول را از یک ناحیه بدن شما می گیرد که ممکن است دچار سرطان، عفونت، یا یک بیماری دیگری باشد. نمونه به آزمایشگاه فرستاده می شود، جایی که تکنسین ها به دنبال سلول هایی می گردند که می توانند به سلامت شما آسیب برسانند.

آماده سازی
پزشک به شما می گوید که قبل از بیوپسی لازم است چه کارهایی انجام دهید. به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد از داروهایی که خون را رقیق می کند یا آسپیرین استفاده نکنید. از چند ساعت قبل ناشتا باشید. اگر در طول آزمایش داروی استفاده کرده اید که باعث خواب آلودگیتان شده از همراهتان بخواهید تا شما را به منزل برساند.

روزهای بعد بیوپسی
ممکن است منطقه آسیب دیده برای چند روز دردناک بنابراین بهتر است دستورالعمل های پزشک خود را در مورد چگونگی باند پیچی یا مراقبت از آن ناحیه به دقت گوش دهید

مترجم: محمدپورشفیعی