کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: راهکارهای سازمان جهانی بهداشت برای فعال بودن حتی در منزل
تاريخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ , ۰۴:۰۱

در منزل ورزش کنید. می توانید از کلاس های ورزش آنلاین استفاده کنید

بازی های کامپیوتری پرتحرک انجام دهید

طناب بزنید

نرمش هایی برای تناسب اندام و حفظ تعادل انجام دهید

از پله ها پایین و بالا بروید

سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که افراد بالغ سالم روزانه ۳۰ دقیقه باید فعالیت بدنی داشته باشند و کودکان ۱ ساعت. فعالیت روزانه برای سلامتی جسم، روح و فکر مفید است. همچنین موجب می شود که راحت تر بخوابید

مترجم : #محمدپورشفیعی
@SHCPI