کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: شهادت سردار سلیمانی
تاريخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ , ۱۲:۵۵

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که این سرزمین را از تهاجم ویرانگر فرقه هایی چون داعش و القاعده در امان نگاه داشت اندوه سنگینی در جان میهن دوستان بر جای نهاد.

یاد و نامش گرامی باد