کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: عادت هايي كه به مفاصل شما آسيب مي رساند
تاريخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ , ۱۶:۵۲

⚠️اضافه وزن
مفاصل شما نسبت به فشار، حمل وسايل سنگين و اضافه وزن حساس هستند. اين موارد باعث ساييدگي، التهاب و درد در مفاصل مي شوند.

⚠️استفاده زياد از تلفن همراه
ارسال پيامك هاي طولاني و مداوم موجب حساس شدن تاندون ها مي شود.

⚠️كفش پاشنه بلند
به علت پاشنه بلند بيشتر وزن شما به قسمت جلوي پا منتقل مي شود و مفاصل براي صاف نگه داشتن زانوهاي شما فشار بسياري تحمل مي كنند.

⚠️دمر خوابيدن
ممكن است دمر خوابيدن باعث كمتر شدن خروپف شما شود ولي در هنگام خوابيدن روي شكم سر شما به سمت عقب فشار مي آورد كه اين فشار به ستون فقرات شما منتقل مي شود و باعث آسيب مفاصل مي شود.
مترجم: محمدپورشفيعي