کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: مصرف دخانیات احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می دهد
تاريخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ , ۰۳:۴۳

با نزدیک کردن دست به دهان هنگام سیگار کشیدن، ویروس به شما منتقل می شود

مصرف قلیون و انواع تنباکو احتمال ابتلا به ویروس را افزایش می دهد

دخانیات موجب ضعیف شدن و حساس شدن ریه و دستگاه تنفسی در برابر ویروس کرونا می شود

مترجم #محمدپورشفیعی