کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: کاهش قرار گرفتن در معرض مواد مخدر با استفاده از روش های جایگزین
تاريخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۸ , ۰۲:۱۷

اولین قدم توصیه‌های درمانی دولت ، کاهش قرار گرفتن در معرض مواد و آلودگی بود. وزارت بهداشت از تبلیغات رسانه ای از طریق پیام رسانی اینترنتی ، رادیویی و تلفن همراه به و مشاوره کارمندان مراکز درمانی برای تشویق مصرف کنندگان مواد استفاده کرد تاافراد از مصرف غیرقانونی تریاک خودداری کنند و به کلینیک های درمان مراجعه نمایند.
علیرغم توصیه برای متوقف کردن مصرف کامل تریاک ، مراکز درمانی از داروهای جایگزین مواد مخدر مانند متادون ، بوپرنورفین ، بوپرنورفین با نالوکسون و تنتور تریاک استفاده کردند تا جایگزینی بی خطر برای آن فراهم کنند. برای پاسخ به افزایش تقاضا برای درمان ، این وزارتخانه همچنین هزاران بطری تنتور تریاک را در میان مراکز درمانی که به مسکن نیاز داشتند، توزیع کرد. درخواست تنتور تریاک از ۱۲۵ کیلوگرم در سال ۲۰۱۵ به ۳۹۹ کیلوگرم در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. توزیع متادون و بوپرنورفین در سال ۲۰۱۵ از ۱۸۶۶۹ و ۲۰۲ کیلوگرم به ۲۲۱۰۸ و ۳۱۸ کیلوگرم در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
مترجم: #محمدپورشفیعی
@SHCPI