کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: اندازه و محل تومور چگونه بر درمان تأثیر می گذارد؟
تاريخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ , ۱۰:۵۳

برای پزشک و کل تیم مراقبت های بهداشتی مهم است که مرحله سرطان را برای برنامه ریزی درمان بدانند.در درمان سرطان پستان اندازه ، محل و گسترش تومور مهم است.

سرطان هایی که در مراحل اولیه در نظر گرفته می شوند ممکن است با درمان های موضعی مانند جراحی و اشعه درمان شوند.

برای سرطان های مرحله پیشرفته ، پزشک ممکن است از درمان های سیستمیک استفاده کند مانند شیمی درمانی ، هورمون درمانی ، درمان تكميلي و موارد دیگر. همچنین ممکن است برای سرطان در مراحل پیشرفته از شيمي درماني يا پرتو درماني استفاده شود .

مترجم: محمدپورشفيعي