کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: انواع سرطان حنجره و هیپوفارنکس، کارسینوم سلول سنگفرشی
تاريخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ , ۰۹:۴۳

تقریباً تمام سرطان‌های حنجره یا هیپوفارنکس از سلول‌های نازک و صافی به نام سلول‌های سنگفرشی ایجاد می‌شوند که پوشش داخلی این دو ساختار را تشکیل می‌دهند. سرطانی که از سلول های سنگفرشی شروع می شود کارسینوم سلول سنگفرشی یا سرطان سلول سنگفرشی نامیده می شود.

کارسینوم درجا (سی آی اس) اولین شکل سرطان است. در سی آی اس، سلول‌های سرطانی فقط در سلول‌های پوشاننده حنجره یا هیپوفارنکس دیده می‌شوند. آنها در لایه های عمیق تر رشد نمی کنند و به سایر قسمت های بدن گسترش نمیابند. اکثر این سرطان های اولیه قابل درمان هستند، اما اگر سی آی اس درمان نشود، می تواند به یک سرطان سلول سنگفرشی مهاجم تبدیل شود که می تواند بافت های مجاور را از بین ببرد و به سایر قسمت های بدن گسترش یابد.

مترجم: محمدپورشفیعی

 

برچسب ها: