کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: تاثير رژیم غذایی و فعالیت بدنی در سرطان پستان
تاريخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ , ۱۲:۰۹

افزایش وزن در دوران بزرگسالی و یا چاقی بیش از حد ، خطرهاي بعد از یائسگی را افزایش می دهد.

کاهش وزن ممکن است خطر ابتلا را کاهش دهد.

فعاليت بدني ، خطر ابتلا به سرطان پس از یائسگی را کاهش می دهد و همچنین ممکن است خطر ابتلا به سرطان قبل از یائسگی را نيز کاهش دهد.

رژیم های غذایی غنی از غذاهای گیاهی و مصرف كمترمحصولات دامی و کربوهیدرات های تصفیه شده خطر کمتری دارند.

الگوی رژیم مدیترانه ای خطر ابتلا به سرطان ها را کاهش می دهد.

مصرف صيفي جات و یا سبزیجات سرشار از کاروتنوئیدها ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهد.

رژیم های غذایی حاوی کلسیم و لبنیات ممکن است خطر را کاهش دهند.

استفاده از الکل خطر ابتلا به سرطان پستان قبل و یا بعد از یائسگی را افزایش می دهد

 

مترجم: محمدپورشفيعي