کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: سرطان حنجره
تاريخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ , ۰۹:۵۵

حنجره جعبه صدای شماست. که شامل تارهای صوتی است، یکی از اندام هایی که به شما کمک می کند صحبت کنید. در گردن، بالای دهانه نای یافت می شود و به جلوگیری از ورود غذا و مایعات به نای شما کمک می کند. حنجره ۳ قسمت دارد:

سوپراگلوت درست بالای تارهای صوتی قرار دارد و شامل اپی گلوت است که یک فلپ بافتی است که هنگام قورت دادن حنجره را می‌بندد. این بخش از ورود غذا و مایعات به ریه‌های شما جلوگیری می‌کند. حدود یک سوم سرطان‌های حنجره از اینجا شروع می‌شوند.

گلوت حاوی تارهای صوتی است. بیشتر سرطان های حنجره از اینجا شروع می شود.

ساب گلوت در زیر تارهای صوتی قرار دارد. تنها حدود ۵ درصد از سرطان های حنجره از این ناحیه شروع می شوند.

درمان سرطانی که از حنجره شروع می شود بر اساس این است که از کدام قسمت شروع شده است.

مترجم: محمدپورشفیعی

برچسب ها: