کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

ليست تصاوير گالری :

فعالیت های انجمن با حضور نیکوکاران و هنرمندان
حضور هنرمندان نیکوکار در گردهمایی اعضای انجمن سرطان ایران
حضور هنرمندان نیکوکار در گردهمایی اعضای انجمن سرطان ایران
سخنرانی آقای حریری مدیر عامل انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
سخنرانی آقای حریری مدیر عامل انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
دکتر عطری  در همایش سالانه انجمن
دکتر عطری در همایش سالانه انجمن
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
دکتر عطری و دکتر سفیدچیان در همایش سالانه انجمن
دکتر عطری و دکتر سفیدچیان در همایش سالانه انجمن
گروه موسیقی نهفت
نوازنده کمانچه هادی غلام پور
نوازنده سه تار سعید نیکخو
گروه موسیقی نهفت نوازنده کمانچه هادی غلام پور نوازنده سه تار سعید نیکخو
گروه موسیقی نهفت به سرپرستی هنرمند آزاد آسودگان
گروه موسیقی نهفت به سرپرستی هنرمند آزاد آسودگان
هنرمند نیکوکار آزاد آسودگان
هنرمند نیکوکار آزاد آسودگان
 همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
 نماینده رسمی انجمن امداد ایران شعبه تهران خانم فرح روز قهرمانی
نماینده رسمی انجمن امداد ایران شعبه تهران خانم فرح روز قهرمانی
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
همایش سالگرد تاسیس انجمن سرطان ایران
نوزدهمین همایش سالانه انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
نوزدهمین همایش سالانه انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
دکتر رضا فقیه نصیری پزشک نیکوکار
دکتر رضا فقیه نصیری پزشک نیکوکار
افتتاح کلینیک غربالگری سرطان بابل
افتتاح کلینیک غربالگری سرطان بابل
جلسه موسیقی درمانی توسط گروه روناک در سالن گروه درمانی بیماران سرطانی
جلسه موسیقی درمانی توسط گروه روناک در سالن گروه درمانی بیماران سرطانی
 جلسه موسیقی درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان به سرپرستی مهناز سبحانی گروه راز شاد زیستن
جلسه موسیقی درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان به سرپرستی مهناز سبحانی گروه راز شاد زیستن
افتتاح کلینیک تشخیصی سرطان آمل
افتتاح کلینیک تشخیصی سرطان آمل
افتتاح کلینیک غربالگری سرطان آمل
افتتاح کلینیک غربالگری سرطان آمل
مدیرعامل انجمن سرطان ایران گرانقدر ناصر حریری
مدیرعامل انجمن سرطان ایران گرانقدر ناصر حریری
شعبه آمل انجمن سرطان
 سرکار خانم مجتبایی
شعبه آمل انجمن سرطان سرکار خانم مجتبایی
افتتاح شعبه رامسر انجمن سرطان
سرکار خانم فرحمند
افتتاح شعبه رامسر انجمن سرطان سرکار خانم فرحمند
دکتر علیرضا سفیدچیان _کمپین مشاوره پزشکی رایگان
دکتر علیرضا سفیدچیان _کمپین مشاوره پزشکی رایگان
پزشک نیکوکار در کمپین مشاوره رایگان
پزشک نیکوکار در کمپین مشاوره رایگان
حضور هنرمندان نیکوکار در همایش سالانه انجمن سرطان ایران
حضور هنرمندان نیکوکار در همایش سالانه انجمن سرطان ایران
جشنواره سلامت غرفه انتشارات انجمن سرطان
جشنواره سلامت غرفه انتشارات انجمن سرطان
جشنواره سلامت
جشنواره سلامت
کارگاه آموزشی در آمل پیشگیری از سرطان
کارگاه آموزشی در آمل پیشگیری از سرطان
کارگاه آموزشی در آمل پیشگیری از سرطان
کارگاه آموزشی در آمل پیشگیری از سرطان
کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان
کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان
برگزاری جشن یلدا و حافظ خوانی
برگزاری جشن یلدا و حافظ خوانی
نشست خبری مجمع خیرین کشور ایران
نشست خبری مجمع خیرین کشور ایران

برچسب ها: