کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: مشکلات چشم پس از درمان سرطان
تاريخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ , ۱۱:۰۵
شیمی درمانی ، هورمون درمانی ، ایمنی درمانی و داروهای استروئیدی ممکن است خطر آب مروارید را افزایش دهد.
آب مروارید مشکلی است که در آن عدسی چشم شما کدر می شود. آب مروارید می تواند باعث موارد زیر شود:
تاری دید
دوبيني
حساسیت به نور
مشکل دید در شب
 برخی از داروهای شیمی درمانی می توانند باعث سندرم خشکی چشم شوند. با استفاده از اشك مصنوعي مي توانيد از خشكي چشم جلوگيري كنيد
مترجم: محمدپورشفيعي