کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: مواردي که می تواند احتمال سرطان تخمدان را کاهش دهد:
تاريخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۲:۳۵

شیر دادن به كودك

بستن لوله برای جلوگیری از بارداری

مصرف کنترل بارداری هورمونی

استفاده روزانه از آسپرین

هیسترکتومی (جراحی برداشتن رحم و دهانه رحم)

مترجم: محمدپورشفيعي

برچسب ها: