کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

عنوان خبر: ميوه هاي سبز قاتل سرطان
تاريخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ , ۱۰:۲۱

میوه های سبز ممکن است به محافظت در برابر سرطان روده بزرگ کمک کنند. میوه های سبز عبارتند از:

کیوی
خربزه عسلک
طالبي
انگور سبز
تحقیقات دیگر همچنین نشان می دهد که کیوی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان باعث سلامت روده می شود و ممکن است به پیشگیری از سرطان کمک کند.

مترجم: محمدپورشفيعي

برچسب ها: