کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

 

آمار  فعالیت های کلینیک های انجمن

 

كلينيك هاي تشخيصي انجمن امداد در بهمن ماه ۱۳۷۵ در بابل و تيرماه ۱۳۷۶ در آمل و پس از آن در قائمشهر، ساري، بابلسرگشايش يافت. اين كلينيك­ها در حال حاضر خانم­ها را بصورت تقريباً رايگان مورد معاينه پستان و آزمايش اسمير (تشخيص مشكلات مربوط به رحم) قرار مي دهند.

در اينجا اگر يادي از خانم دکتر طاهره نظري نشود به گمان ما حق مطلب ادا نشده است. در هفته­ي جهاني سرطان پستان ۱۳۷۴ايشان پيشنهاد کردند تا يکي از اطاق­هاي دفتر انجمن که هديه­اي خانم احمديان بود به صورت کلينيک درآوريم، وسائل انجام این کار را هم خودشان و برخي­از همکارانش تهيه کردند. استقبال کاملاً دور از انتظار بود در همان پنج روز ما بيش از ۱۵۴مراجعه کننده داشتيم. همين جرقه، الهام بخش گشايش ۵ کلينيکي شد که اکنون در اختيار داريم.

پرونده هاي مراجعین در کلینیک باقي مي­ماند و ما خود را موظف مي دانيم كه در مواقع لزوم (هر شش ماه يا يك سال) با صاحبان پرونده ها تماس گرفته، آنان را به تكرار آزمايش تشويق نماييم. در مدت زماني كه از گشايش اين كلينيك­ها گذشته است بيش از ۶۰٫۰۰۰ نفر خانم تحت اين آزمايش ها قرار گرفته اند.

از اين تعداد بسياري از جهت سرطان پستان مشكوك بودند که به متخصصين زنان، راديولوژيستها جهت سونوگرافي و ماموگرافی و جراحان معرفي شده­اند که درميان اين گروه عده­اي به سرطان پستان دچار بودند. شك نيست اگر به گفته هاي پزشك عمل نمايند، بسياري از آنها قطعاً عمري طبيعي خواهند داشت، همچنین  بالغ بر ۱۰% تحت درمان بيماري­هاي مربوط به رحم قرار گرفتند.

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه سرطان پستان در ميان كساني كه در خانواده شان سابقه اين بيماري بوده است، از فراواني بيشتري برخـوردار اسـت به همـين جـهت اين افــراد مـي بايست در مراقبت خود تلاش مضاعف به عمل آورند.

اگر كلينيك هايي از اين دست نباشد چه بسا كه بيمارهاي قابل درمان به مشكلات غيرقابل درمان و يا بسيار زيان آور تبديل شود.

 

 

 

آمار ۶ ماهه اول سال ۹۷ کلینیک های انجمن

 

 

 

آمار ۶ ماهه اول سال ۹۷ کلینیک های انجمن

 

 

 

برچسب ها: