کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

ليست تصاوير گالری :

گروه درمانی راز شاد زیستن
یوگا و مدیتیشن جلسات گروه درمانی کلینیک تشخیصی سرطان
یوگا و مدیتیشن جلسات گروه درمانی کلینیک تشخیصی سرطان
 کارگاه آموزشی راز شاد زیستن با دکتر روانپزشک رضا فقیه نصیری
جلسه روان درمانی
کارگاه آموزشی راز شاد زیستن با دکتر روانپزشک رضا فقیه نصیری جلسه روان درمانی
کارگاه آموزشی اصول تغذیه سالم با دکتر آرایی متخصص تغذیه
کارگاه آموزشی اصول تغذیه سالم با دکتر آرایی متخصص تغذیه
جلسه خیرین در کلینیک تشخیصی سرطان بابل
 گروه درمانی راز شاد زیستن
جلسه خیرین در کلینیک تشخیصی سرطان بابل گروه درمانی راز شاد زیستن
جلسه هیئت مدیره با آقای صمد مقیمی انسان خیر همراه با خانم دکتر نیرویی
جلسه هیئت مدیره با آقای صمد مقیمی انسان خیر همراه با خانم دکتر نیرویی
گردهمایی بیماران در مجتمع تفریحی مرضیه بابایی بانوی نیکوکار
گردهمایی بیماران در مجتمع تفریحی مرضیه بابایی بانوی نیکوکار
بانويی كه مرگ را بيش از ۲۲ سال در انتظار نگاه داشت نازی علی اکبرنیا
بانويی كه مرگ را بيش از ۲۲ سال در انتظار نگاه داشت نازی علی اکبرنیا
کارگاه آموزشی خودمراقبتی و تغذیه مناسب توسط خانم دکتر معینی متخصص طب سنتی
کارگاه آموزشی خودمراقبتی و تغذیه مناسب توسط خانم دکتر معینی متخصص طب سنتی
 راز شاد زیستن اولین سفر به منطقه جنگلی بزچف بابلکنار سال 1389
راز شاد زیستن اولین سفر به منطقه جنگلی بزچف بابلکنار سال 1389
سفر گروهی به منطقه ییلاقی سنگچال تابستان 1389
سفر گروهی به منطقه ییلاقی سنگچال تابستان 1389
سفر گروهی به منطقه ییلاقی سنگچال تابستان 1389
سفر گروهی به منطقه ییلاقی سنگچال تابستان 1389
 اردوی گروه درمانی راز شاد زیستن در مازندران منطقه سنگچال
اردوی گروه درمانی راز شاد زیستن در مازندران منطقه سنگچال
سفر دریایی گروه درمانی راز شاد زیستن
سفر دریایی گروه درمانی راز شاد زیستن
اردوی طبیعت درمانی در منطقه جنگلی لفور
اردوی طبیعت درمانی در منطقه جنگلی لفور
اولین سفر زیارتی مشهد مقدس 1390
اولین سفر زیارتی مشهد مقدس 1390
اردوی طبیعت درمانی در مازندران منطقه جنگلی پل سفید
اردوی طبیعت درمانی در مازندران منطقه جنگلی پل سفید
سفر آب درمانی به باداب سورت
سال 1393
سفر آب درمانی به باداب سورت سال 1393
سفر طبیعت درمانی منطقه کوهستانی شیخ موسی
سفر طبیعت درمانی منطقه کوهستانی شیخ موسی
سفر گروهی به منطقه کوهستانی شیخ موسی
سفر گروهی به منطقه کوهستانی شیخ موسی
منطقه جنگلی کوهستانی شیخ موسی ییلاق طبیعت درمانی
منطقه جنگلی کوهستانی شیخ موسی ییلاق طبیعت درمانی
سفر دو روزه در خلیل کلا بندپی مازندران سال 1393
سفر دو روزه در خلیل کلا بندپی مازندران سال 1393
اردوی دریایی در طبیعت محمودآباد
اردوی دریایی در طبیعت محمودآباد
اردوی گروه درمانی در منطقه میرود مجتمع تفریحی مرضیه بابایی
اردوی گروه درمانی در منطقه میرود مجتمع تفریحی مرضیه بابایی
خانم سعیده در گروه درمانی مجتمع تفریحی نیکوکار بانو مرضیه بابایی
خانم سعیده در گروه درمانی مجتمع تفریحی نیکوکار بانو مرضیه بابایی
 جشن چهارشنبه سوری در منطقه میرود مجتمع تفریحی مرضیه بابایی
جشن چهارشنبه سوری در منطقه میرود مجتمع تفریحی مرضیه بابایی
چهارشنبه سوری 1393
در میرود مجتمع تفریحی نیکوکار بانو مرضیه بابایی
چهارشنبه سوری 1393 در میرود مجتمع تفریحی نیکوکار بانو مرضیه بابایی
مجتمع تفریحی مرضیه بابایی شب چهارشنبه سوری 1393
مجتمع تفریحی مرضیه بابایی شب چهارشنبه سوری 1393
نیایش در مجتمع مرضیه بابایی شب چهارشنبه سوری 1393
نیایش در مجتمع مرضیه بابایی شب چهارشنبه سوری 1393
گردهمایی گروه درمانی در چایخانه مجتمع تفریحی میرود بهنمیر
گردهمایی گروه درمانی در چایخانه مجتمع تفریحی میرود بهنمیر
سال 95 سفر گروه درمانی به منطقه ییلاقی ورسک
سال 95 سفر گروه درمانی به منطقه ییلاقی ورسک
سفر گروه درمانی به منطقه ییلاقی ورسک سال 1394
سفر گروه درمانی به منطقه ییلاقی ورسک سال 1394
طبیعت آب درمانی در آبشار ارجمند فیروزکوه ورسه خواران
طبیعت آب درمانی در آبشار ارجمند فیروزکوه ورسه خواران
 سفر گروه درمانی به منطقه کوهستانی ارجمند فیروزکوه
سفر گروه درمانی به منطقه کوهستانی ارجمند فیروزکوه
اردوی کوهستانی در ورسه خواران ارجمند فیروزکوه
اردوی کوهستانی در ورسه خواران ارجمند فیروزکوه
 سفر زیارتی سیاحتی مشهد در فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد در فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد در فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد در فضای فردوسی بهار 1396
  سفر زیارتی سیاحتی مشهد فضای فردوسی بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد فضای فردوسی بهار 1396
منطقه کوه سنگی
سفر سیاحتی زیارتی مشهد بهار 1396
منطقه کوه سنگی سفر سیاحتی زیارتی مشهد بهار 1396
فضایی از کوه سنگی مشهد در سال 1396
فضایی از کوه سنگی مشهد در سال 1396
منطقه ییلاقی آبشار اخلمد در چناران مشهد
منطقه ییلاقی آبشار اخلمد در چناران مشهد
 سفر مشهد و گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد روستایی در دل جنگل و کوهستان  بهار 1396
سفر مشهد و گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد روستایی در دل جنگل و کوهستان بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد در حیاط حرم بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد در حیاط حرم بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد بهار 1396
سفر زیارتی سیاحتی مشهد بهار 1396
سفر زیارتی مشهد گروه درمانی در داخل حرم بهار 1396
سفر زیارتی مشهد گروه درمانی در داخل حرم بهار 1396
موسیقی درمانی بیماران سرطانی با حضور جوان نیکوکار
موسیقی درمانی بیماران سرطانی با حضور جوان نیکوکار
تابستان 1396 جلسه موسیقی درمانی با نوازندگان آکادمی موسیقی روناک به سرپرستی آقای محمد محمدی
تابستان 1396 جلسه موسیقی درمانی با نوازندگان آکادمی موسیقی روناک به سرپرستی آقای محمد محمدی
 جلسه موسیقی درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان به سرپرستی مهناز سبحانی گروه راز شاد زیستن
جلسه موسیقی درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان به سرپرستی مهناز سبحانی گروه راز شاد زیستن
جلسه موسیقی درمانی توسط گروه روناک در سالن گروه درمانی بیماران سرطانی
جلسه موسیقی درمانی توسط گروه روناک در سالن گروه درمانی بیماران سرطانی
 کارگاه های آموزشی گروه درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان
کارگاه های آموزشی گروه درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان
کارگاه های آموزشی گروه درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان
کارگاه های آموزشی گروه درمانی در کلینیک تشخیصی سرطان
پیاده روی گروه درمانی در جاده های جنگلی مازندران منطقه لفور به شاهکلا
پیاده روی گروه درمانی در جاده های جنگلی مازندران منطقه لفور به شاهکلا
سفر طبیعت درمانی منطقه جنگلی لفور شاهکلا
سفر طبیعت درمانی منطقه جنگلی لفور شاهکلا
 سفر طبیعت درمانی مازندران منطقه شاهکلا
سفر طبیعت درمانی مازندران منطقه شاهکلا
اردوی طبیعت درمانی در جنگل های مازندران
اردوی طبیعت درمانی در جنگل های مازندران
سفر طبیعت درمانی به جنگل های مازندران بابلکنار تابستان 1393
سفر طبیعت درمانی به جنگل های مازندران بابلکنار تابستان 1393
 اردوی جنگل نشینی در مازندران  منطقه چورت کیاسر
اردوی جنگل نشینی در مازندران منطقه چورت کیاسر
اردوی طبیعت نشینی در مسیر جنگلی رودخانه شیرگاه 
 مازندران
اردوی طبیعت نشینی در مسیر جنگلی رودخانه شیرگاه مازندران
طبیعت درمانی بیماران در شالیزارهای مازندران
طبیعت درمانی بیماران در شالیزارهای مازندران
اردوی طبیعت درمانی در مازندران منطقه جنگلی چورت کیاسر
اردوی طبیعت درمانی در مازندران منطقه جنگلی چورت کیاسر
اقامت دو روزه در مجتمع ویلایی آقای تیموری در مقابل این چشم انداز طبیعت شاهکلا
اقامت دو روزه در مجتمع ویلایی آقای تیموری در مقابل این چشم انداز طبیعت شاهکلا
 سفر طبیعت درمانی به جنگل های مازندران منطقه لفور تابستان 1393
سفر طبیعت درمانی به جنگل های مازندران منطقه لفور تابستان 1393
سفر طبیعت درمانی به منطقه ییلاقی ورسک سال 1394
سفر طبیعت درمانی به منطقه ییلاقی ورسک سال 1394
فضای مقابل ویلای آقای تیموری انسان نیکوکار در شاهکلا
فضای مقابل ویلای آقای تیموری انسان نیکوکار در شاهکلا
سفر طبیعت درمانی منطقه جنگلی شاهکلا لفور
سفر طبیعت درمانی منطقه جنگلی شاهکلا لفور
طبیعت درمانی در منطقه چورت کیاسر
طبیعت درمانی در منطقه چورت کیاسر
سفر تابستانی آب درمانی در رودخانه جنگلی مازندران بابلکنار
سفر تابستانی آب درمانی در رودخانه جنگلی مازندران بابلکنار

برچسب ها: