کمک مردمی از طریق موبایل : #10*6*7*

۱ مرداد ۱۳۹۸ , ۱۶:۵۷

۱۷ دی ۱۳۹۷ , ۱۷:۲۰

بازارچه خیریه در دبستان مهرگان


۹ خرداد ۱۳۹۷ , ۱۴:۰۲

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱۴:۴۱

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ , ۱۶:۵۹

دیدار معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر فرخی با آقای حریری مدیرعامل انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران در رابطه با آموزش زنان روستایی در ماه رمضان


۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۲:۲۱

جناب دکتر شافی و خانم زارع همراه گرانقدر انجمن


۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۲:۲۱

آقای حریری مدیر عامل انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران


۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۲:۲۱

۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۲:۲۰

۲۵ آذر ۱۳۹۶ , ۱۲:۲۰

برچسب ها: